Snowboard Ski Surf/Sup Windsurf Kite Wake Waterski Whatever Scuba Canoe/Kayak Jet Ski Skate Climbing Bmx/Mtb Motocross Air

Απαγόρευση διεξαγωγής kitesurf στην περιοχή Γιάλοβας

Απαγόρευση διεξαγωγής kitesurf (αετοσανίδας) κατά τους θερινούς μήνες σε μήκος της ακτογραμμής της περιοχής Γιάλοβας, Δήμου Πύλου-Νέστορος.Αριθμ. Φ.514.2/2014/Σχ.475/2014 – ΦΕΚ Β 1171 – 07.05.2014
 

Ο Λιμενάρχης Πύλου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγρ. 5 του άρθρου 22 της υπ’ αριθμ. 3131.1/03/ 99/06-4-1999 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”» (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει,
β) των άρθρων 136, 141 και 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει.
γ) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
δ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2127/07/11/11-07-2011 έγκριση ΥΠτΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΓΑΚΑΛ-Β.
3. Την ανάγκη προστασίας των λουσμένων και πρόληψης ατυχημάτων στη θάλασσα.
4. Το από 27-08-2013 έγγραφο ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής Γιάλοβας, Δήμου Πύλου-Νέστορος.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
1. Απαγορεύουμε την ανύψωση και διενέργεια του καινοφανούς θαλάσσιου μέσου αναψυχής «Kitesurf» (αετοσανίδα) για εκμίσθωση – ατομική αναψυχή, για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής Γιάλοβας, Δήμου Πύλου-Νέστορος μεταξύ των κάτωθι συντεταγμένων, όπως αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο απόσπασμα του ναυτικού χάρτη υπ’ αριθμ. ΧΕΕ 221/3:
(Α) Από φ= 36°57΄04 Β, λ= 021° 42΄ 09 Α (λιμενοβραχίονας Γιάλοβας)
(Β) Έως φ= 36° 56΄60 Β, λ= 021°42΄ 67 Α, (ναυάγιο Φ/Γ “RAMONA”)
καθώς και σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται έμπροσθεν της ως άνω ακτογραμμής.
 
το απόσπασμα του ναυτικού χάρτη ΧΕΕ 221/3
 
2. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, οι παραβάτες της παρούσας απόφασης υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 301 της αριθμ. 728/20-12-1977 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί εγκρίσεως Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πύλου» (Β΄391/1978).
 
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πύλος, 1 Απριλίου 2014

Ο Λιμενάρχης
Α. ΣΜΥΡΝΗΣ